UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

ORGANIZACE

SDH Uhřice

Bude doplněno v průběhu května.

HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů v Uhřicích byl založen 5. února 1899. Bylo zapsáno 33 činných a 11 přispívajících členů. Dne 19. února 1899 bylo rozhodnuto o zakoupení „hasičky“ a potřebné výzbroje od firmy Smejkal v Čechách u Prostějova. Valná hromada, konaná dne 11. února 1900 uvádí, že sbor čítá 31 členů činných a 12 členů přispívajících. Bylo provedeno 10 cvičení pochodových a 3 cvičení se stříkačkou, která byla dodána a vysvěcena 13. srpna 1899. V průběhu roku 1902 se uskutečnil ples, z jehož výtěžku zakoupil sbor školní prapor, který dne 4. května 1902 odevzdali slavnostním způsobem, správě školy. Prvního požáru se sbor zúčastnil 7. května 1900 v Žarošicích. Dne 18. srpna 1900 byl pořádán výlet na oslavu 70-tých narozenin Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa II. Ve dnech 19. až 31. října 1904 hořel u Spálence stoh. Náš sbor zde pracoval vytrvale tři dny a dvě noci. Slavnostní den pro sbor byl 14. říjen 1926, kdy vedení obce předalo sboru nové hasičské skladiště, o které bylo požádáno už v roce 1922. V době hospodářské krize se projevuje vysoká vyspělost a uvědomělost členů sboru, kteří půjčují peníze sboru svým členům, jež jsou nezaměstnaní. Bohaté činnosti sboru se dotkla 1. Světová válka. O tom svědčí zápis z roku 1915, kdy předseda sboru přednesl, že se musí udělat pořádek, poněvadž členové musí nastoupiti službu vojenskou. Po skončení první světové války je svolána valná hromada na den 9. února 1919, kde byl zvolen nový výbor. Bylo také usneseno a odsouhlaseno, aby po padlých bratrech hasičích bylo vyplaceno jejich rodinám po dvaceti korunách. Od roku 1919 dochází k oživení činnosti. Nejprve je nutno zajistit výzbroj a výstroj, je obnovena tradice pořádání hasičských plesů. V roce 1944 byla pořádána oslava 45. výročí založení požárního sboru, jehož součástí byly národní tance a beseda. První akcí po osvobození obce bylo pořádání malých hodů, jejichž čistý výdělek byl věnován občanům poškozeným válkou. Dne 27.1.1949 nám byl dodán nový motorový stroj PS 8 od firmy Sigmund z Olomouce. V roce 1975 byla vyřešena otázka dopravního vozidla zakoupením dnes již pro nás legendárního „Robura“, které spolehlivě sloužilo do roku 1988. Od roku 1985 probíhají přípravná jednání a práce, zajišťuje se materiál na stavbu nové požární zbrojnice. Její stavba byla zahájena v květnu 1986 a dokončena v prosinci 1987. Termín byl dodržen a cílová prémie – nová Avie A31 byla doma.