UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

SRPEN 2017

pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

16. 8. 2017

OTEVŘÍT

nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový fond

2. 8. 2017

OTEVŘÍT

společné jednání o návrhu změny č. ÚP Násedlovice

1. 8. 2017

OTEVŘÍT

inforamce dlše zákona č. 106/1999 Sb.

1. 8. 2017

OTEVŘÍT

ČERVENEC 2017

Dražební vyhláška čj. 203 Ex35231/15-52

31. 7. 2017

OTEVŘÍT

Dražební vyhláška 120 EX3327/14-60

21. 7. 2017

OTEVŘÍT

Rozhodnutí hejtmana JMK -doba zvýšeného nebezpečí požárů

19. 7. 2017

OTEVŘÍT

informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

14. 7. 2017

OTEVŘÍT

informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

13. 7. 2017

OTEVŘÍT

zveřejnění záměru č. 3/2017

10. 7. 2017

OTEVŘÍT

ČERVEN 2017

usnesení z XX. zasedání ZO

28. 6. 2017

OTEVŘÍT

Závěrečný účet obce Uhřice 2016

22. 6. 2017

OTEVŘÍT

pozvánka na zastupitelstvo obce

21. 6. 2017

OTEVŘÍT

KVĚTEN 2017

Návrh závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví - zpráva auditora

31. 5. 2017

OTEVŘÍT

Návrh závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví

31. 5. 2017

OTEVŘÍT

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017

26. 5. 2017

OTEVŘÍT

obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

25. 5. 2017

OTEVŘÍT

střednědobý výhled rozpočtu obce Uhřice na roky 2018-2019

25. 5. 2017

OTEVŘÍT

rozpočtové opatření č. 1/2017

25. 5. 2017

OTEVŘÍT

usnesení z XIX. zasedání ZO

25. 5. 2017

OTEVŘÍT

Návrh závěrečného účtu DSO Ždánicko

22. 5. 2017

OTEVŘÍT

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednání Návrhu zadání Územního plánu Uhřice

19. 5. 2017

OTEVŘÍT

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Ždánicko

18. 5. 2017

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

17. 5. 2017

OTEVŘÍT

oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Ždánický les a Politaví

12. 5. 2017

OTEVŘÍT

záměr č. 2/2017

10. 5. 2017

OTEVŘÍT

Konkurz na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Němčany

9. 5. 2017

OTEVŘÍT

Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod

5. 5. 2017

OTEVŘÍT

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2021 DSO Severovýchod

5. 5. 2017

OTEVŘÍT

Příloha k návrhu závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2016

5. 5. 2017

OTEVŘÍT

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

5. 5. 2017

OTEVŘÍT

Nabídka pozemků k pronájmu

3. 5. 2017

OTEVŘÍT

DUBEN 2017

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2017

26. 4. 2017

OTEVŘÍT

Informace ohledně placení daně z nemovitostí

26. 4. 2017

OTEVŘÍT

návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018-2019 Obce Uhřice

19. 4. 2017

OTEVŘÍT

BŘEZEN 2017

informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

29. 3. 2017

OTEVŘÍT

Příloha k návrhu závěrečného účtu obce Uhřice

24. 3. 2017

OTEVŘÍT

Návrh závěrečného účtu 2016

24. 3. 2017

OTEVŘÍT

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Ždánický les a Poliltaví

21. 3. 2017

OTEVŘÍT

oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSOI Severovýchod

21. 3. 2017

OTEVŘÍT

oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Žd.les a Politaví

21. 3. 2017

OTEVŘÍT

Výroční zpráva 2016

20. 3. 2017

OTEVŘÍT

usnesení z XVIII.zasedání ZO

20. 3. 2017

OTEVŘÍT

schválený rozpočet obce na rok 2017

20. 3. 2017

OTEVŘÍT

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU Č. 1/2017

17. 3. 2017

OTEVŘÍT

oznámení o zveřejnění roźpočtových dokumentů

15. 3. 2017

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

9. 3. 2017

OTEVŘÍT

ÚNOR 2017

Výhled rozpočtu na roky 2017-2020

28. 2. 2017

OTEVŘÍT

návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2017

28. 2. 2017

OTEVŘÍT

návrh rozpočtu Obce Uhřice na rok 2017

28. 2. 2017

OTEVŘÍT

elektronická dražba čj. 197 EX 4721/13-94

24. 2. 2017

OTEVŘÍT

seznam nemovotostí, jejichž vlastníci nejsou zapsáni nebo nejsou dostatečně urče

20. 2. 2017

OTEVŘÍT

inforamce dle zákona č. 106/1999 Sb.

18. 2. 2017

OTEVŘÍT

nabídka zaměstnání

17. 2. 2017

OTEVŘÍT

nabídka zaměstnání

17. 2. 2017

OTEVŘÍT

Program rozvoje obce Uhřice na období 2017-20200

16. 2. 2017

OTEVŘÍT

LEDEN 2017

oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

24. 1. 2017

OTEVŘÍT

Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíř

13. 1. 2017

OTEVŘÍT

záměr směny pozemků č. 5/2016

4. 1. 2017

OTEVŘÍT